Voor het laatst aangepast: 15 september 2020

Sportarts

Sport spreekuur

De huisarts krijgt op het spreekuur veel mensen met klachten aan het bewegingsapparaat ten gevolge van een (sport)blessure of een chronisch ziekte. Met enige regelmaat worden mensen doorgestuurd door de fysiotherapeut. Het diagnosticeren en opstarten van de juiste behandeling vraagt vaak een multidisciplinaire aanpak. De sportarts ondersteunt hierbij de huisartsen in Reuver.

Hoe werken zij samen

Wanneer u bij de huisarts komt met klachten aan het bewegingsapparaat kan uw huisarts de hulp inroepen van de sportarts van sportgeneeskunde VieCuri. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een (sport) blessure heeft opgelopen. Wanneer u hiervan onvoldoende herstelt of meer specifieke klachten heeft, kan de sportarts met zijn kennis en ervaring een uitgebreider onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen van de blessure. 
Het kan ook zijn dat u een meer chronische aandoening heeft waarbij het wel van belang is om te bewegen en dit voor u een probleem oplevert. In die gevallen kan de sportarts mogelijk een advies geven over de manier waarop u dit het beste kunt doen.
De sportarts wordt in deze gevallen op verzoek van u en uw huisarts ingeschakeld. Op gezette tijden is de sportarts aanwezig in het Centrum voor Gezondheidszorg Reuver. Op verwijzing van de huisarts kunt u dan terecht bij de sportarts. De sportarts zal na uw bezoek zijn bevindingen met uw huisarts delen en bespreken, waarna de huisarts samen met u het verdere het behandelplan in kan zetten.

Aanvullende diagnostiek

Wanneer het nodig is kan er aanvullende diagnostiek uitgevoerd worden. Dit kan met de verwijzing van uw huisarts in het ziekenhuis gebeuren.

Kosten voor het sportarts bezoek
Per 1 januari 2016 worden delen van de sportgeneeskunde vergoed via de basisverzekering. 

  • Blessureconsulten uitgevoerd door de sportarts.
  • Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspanningsgebonden klachten.

Dit betekent dat het ten laste van uw eigen risico komt wanneer u dit nog niet aangesproken heeft, daarboven heeft u recht op vergoeding. Voor beide indicaties is een verwijzing van de huisarts nodig.

Afspraak maken

Wanneer u samen met uw huisarts heeft besloten om een afspraak te maken, zal de huisarts een (digitale) verwijzing maken naar de sportarts. Hierna zal de afspraak in samenspraak met u gepland worden door het secretariaat van sportgeneeskunde VieCuri.  
De afsprakenlijn is te bereiken via 0478-522774
 
Voor vragen kunt u terecht bij uw huisarts of assistente.