Voor het laatst aangepast: 12 juli 2021

Longfunctieonderzoek

Dit onderzoek via de huisarts hoort bij huisartsgeneeskundige zorg en valt dus buiten uw eigen risico.

Wat is een longfunctieonderzoek

Op een rontgenfoto kun je afwijkingen aan de long zien, maar dit geeft geen informatie over hoe de long werkt. Bijvoorbeeld hoeveel lucht de long kan in- en uitademen, en hoe snel. Maar een longfunctieonderzoek kan deze informatie wel kan geven. Daarom laat uw  huisarts u een longfunctieonderzoek maken als u langdurig hoest, of benauwd bent, na langdurig roken of bij een vermoeden op astma.

Een longfunctieonderzoek wordt ook wel spirometrie genoemd.

Wie doet een longfunctieonderzoek

In onze praktijk voert de POH-S (praktijkondersteuner) het longfunctie onderzoek uit. Om betrouwbare conclusies aan het onderzoek te verbinden is het belangrijk dat de uitvoering goed en volgens de regels gaat.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In deze links staat de voorbereidingsfolder hoe een longfunctieonderzoek gaat. Leest u de informatie aandachtig door voor het onderzoek. Belangrijk is dat u, tenzij de huisarts u anders adviseert, inhalatiemedicatie NIET inneemt op de dag van het onderzoek of de avond daarvoor. Meer informatie leest u in de voorbereidingsfolder.

Corona-update

Tijdens de Covid-19 pandemie zijn longfunctieonderzoeken uitgesteld om infectierisico door blazen en inhaleren te voorkomen.

Meer informatie

Uw praktijkondersteuner of huisarts adviseert wanneer er wel weer een onderzoek kan plaatsvinden en hoe uw klachten in de tussentijd het beste beoordeeld en behandeld kunnen worden.
Huidige adviezen tav verrichten longfunctieonderzoek?