Mindfulness cursus

In het dagelijks leven zijn we met onze gedachten vaak in het verleden of in de toekomst. Meestal proberen we stressvolle gevoelens en gedachten zoveel mogelijk uit de weg te gaan zonder dat dit tot een oplossing leidt. Maar wie deze ongemakken accepteert lijdt er juist minder onder. Door deze andere manier van kijken naar de werkelijkheid leert je beter om te gaan met je problemen.

In de cursus ‘Mindfulness’ leert je doelbewust je aandacht te richten op het ervaren van dit moment, zonder hierover te oordelen. Je leert gedachten en gevoelens te accepteren zoals ze zijn, ook al zijn deze moeilijk en onplezierig. Door je te richten op het hier en nu worden de problemen of negatieve gevoelens minder groot en overheersend gemaakt. Naarmate je meer oefent in “mindfulness” merkt je dat vervelende gevoelens en gedachten sneller herkend worden en ben je beter in staat  om de automatische reacties hierop te stoppen. Zo voorkomt je dat deze reacties leien tot grotere angst en/of spanning.

In deze cursus leert je anders om te gaan met klachten zoals: angst, pijn, stress, negatief denken, piekeren en/of somberheid. Het is geen therapie maar een preventieve cursus bedoeld om de kans op het ontwikkelen van psychische problemen te verkleinen.

Thema’s die aan bod komen in de cursus:

  • Uitleg over de relatie tussen denken en gevoel
  • Oefeningen in bewustzijn van de ademhaling
  • Eenvoudige bewegingsoefeningen
  • Oefeningen en opdrachten om het bewustzijn in het dagelijks leven te vergroten

 

Om echt baat te hebben bij de cursus is het belangrijk dat de je bereid bent om thuis te oefenen. Daar ben je ongeveer 30 – 60 minuten per dag mee bezig.

Praktische informatie

  • Aantal: 8 bijeenkomsten
  • Duur: 2,5 uur per bijeenkomst
  • Kosten: € 30,-
  • Regio: Noord- en Midden-Limburg

 

De cursus wordt regelmatig gegeven in de regio Noord Limburg.

Voor vragen of aanmelding kun je terecht bij de huisarts of poh-ggz.

download de folder hier: cursus mindfullness