Voor het laatst aangepast: 06/05/2023

Kwetsbare Oudere

Samenwerking

Ouderen hebben onze speciale zorg. Daarom hebben onze praktijkondersteuners somatiek een belangrijke rol in deze zorg. Bovendien is er regelmatig overleg tussen de thuiszorgorganisaties en ons team.

Onze praktijk zet zich in met het ziekenhuis, de thuiszorgorganisaties, de apotheek en de gemeente om zoveel mogelijk zorg en medische behandeling en begeleiding in Reuver aan te bieden. Dichtbij de patiënt dus!

Uw praktijk werkt ook regionaal samen in de Coöperatie Cohesie. Cohesie heeft met uw zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de vergoeding voor het zorgprogramma. Daarom wordt het vergoed uit de basisverzekering.

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

Al sinds 2017 werken we met het zorgprogramma kwetsbare ouderen in samenwerking met Cohesie. Onze praktijkondersteuners hebben in dit kader specifieke intensieve scholing over ouderzorg gevolgd.

Als een oudere kwetsbaar wordt door broze gezondheid, veel aandoeningen of multi-medicatie dan wordt de praktijkondersteuner betrokken. Zij brengt problemen in kaart en stemt de zorg goed af, zodat de oudere zo lang als gewenst en mogelijk veilig thuis kan blijven wonen.