Voor het laatst aangepast: 01/03/2024

Psychische zorg

  • Door psychische klachten heeft u minder plezier in het leven. U voelt zich bijvoorbeeld somber, verward, angstig of gespannen.
  • Bewegen en een goede dagstructuur kunnen klachten verminderen.
  • Maak een afspraak met uw huisarts om uw klachten te bespreken.
  • Hebben de klachten invloed op uw dagelijks leven, maar zijn ze niet heel erg? Dan kunt u in de huisartsenpraktijk behandeld worden.
  • Hebben de klachten veel invloed op uw dagelijks leven? Dan kan de huisarts u verwijzen naar een psycholoog, psychotherapeut of psychiater.

Lees hier meer over psychische klachten en wat uw zelf kunt doen

De praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

In onze huisartsenpraktijk kunt u met psychische klachten terecht bij onze praktijkondersteuner GGZ. Zij ondersteunt de huisarts bij de hulp aan mensen met psychische klachten. Op haar spreekuur is meer tijd voor u gereserveerd dan op een huisartsconsult. Zij kan met u bespreken welke klachten u heeft, hoe ernstig die zijn en wat de beste hulp of behandeling hiervoor kan zijn. De begeleiding is voor huisartspatienten van alle leeftijden  met psychische, psychosomatische of psychosociale klachten. Zij kan kortdurende behandeling bieden of langdurig, laagdrempelig begeleiden. 

Vragenlijst 4DKL bij starten van de ondersteuning

Als u naar de praktijkondersteuner wordt verwezen, krijgt u een vragenlijst mee om een inschatting te maken van de soort  en de ernst  van de klachten die u ervaart. Dit is de veelgebruikte korte vragenlijst 4DKL. Voor kinderen is er een aangepaste vragenlijst die ook landelijk door de GGD wordt gebruikt, de SDQ. Soms kan het zijn dat zij een wat uitgebreidere vragenlijst inzet om meer inzicht te krijgen in uw klachten en een inschatting te maken van de benodigde behandeling of begeleiding.

De behandeling bij de praktijkondersteuner

Gelukkig zijn veel psychische klachten goed te behandelen. Doordat u laagdrempelig en zonder lange wachttijd bij onze praktijkondersteuner terecht kunt, kunt u snel aan de slag. Bij veel problemen kan zij met enkele gesprekken en gerichte opdrachten u ondersteunen. Vaak blijkt dat na zo’n korte ondersteuning mensen weer mogelijkheden hebben om zelf verder te gaan.

Begeleiding, zelfhulpprogramma’s en begeleiding bij chronische psychische ziekte

De praktijkondersteuner geeft voorlichting en informatie over een vastgestelde stoornis, zij kan u uitleg en achtergrond geven over de oorzaken ervan. Zij kan u begeleiden bij online zelfhulpprogramma’s, zodat u zelf kunt bepalen wanneer en waar u aan uw klachten wilt werken. De regie ligt bij u zelf, maar u hoeft het niet alleen te doen. De praktijkondersteuner heeft ook preventieve taken gericht op mensen met een (chronische)psychische ziekte: begeleiden en ondersteunen in zelfredzaamheid. Hierdoor vermindert de last van ziekte en kan verergering of ontregeling op tijd herkend en vaak zelfs voorkomen worden.

Wat kost dat?

De begeleiding door de praktijkondersteuner valt onder huisartsgeneeskundige zorg en valt daarom buiten uw eigen risico. Uw huisarts of de assistente kan u verwijzen naar het spreekuur van de Praktijkondersteuner.

Samenwerking en verwijzing

Het kan zijn dat uw psychische klachten ernstig zijn of erg ingewikkeld en dat daarom gespecialiseerde zorg nodig is. De praktijkondersteuner GGZ kan u, in overleg met uw huisarts, gericht verwijzen. De praktijkondersteuner kent de behandelaars in de GGZ in onze regio en heeft ook regelmatig overleg.
Ook is zij goed op de hoogte van de behandel- en begeleidingsmogelijkheden van het maatschappelijk werk (in Reuver is dit Synthese) en de gezinscoaches van de gemeente.

Veel hulp is ook buiten het medische en psychiatrische circuit te krijgen. U kunt zelf bij vrijwilligers en zelfhulporganisaties, de praktijkondersteuners kunnen u hierin ook op weg helpen, ook het maatschappelijk werk is op de hoogte van clubs en verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de gemeente.