Beter slapen doe je zo

Goed slapen is voor veel mensen heel belangrijk! Je wilt je overdag fit voelen. Maar hoe doe je dat, goed slapen? Als mensen niet goed slapen en daarvan overdag negatieve gevolgen ervaren, noemen we dit slapeloosheid. Door slapeloosheid aan te pakken kunnen problemen in het dagelijks functioneren voorkomen worden, zoals concentratieproblemen, vermoeidheid en beperking van sociale activiteiten. Bovendien kun je psychische problemen, zoals overbelasting en somberheid, beperken of zelfs voorkomen.

Voor wie

Deze cursus is bedoeld voor volwassenen met een primaire vorm van slapeloosheid die hier actief aan willen werken. Dit met als doel chronische slapeloosheid te voorkomen en bestaande slapeloosheid te verminderen. De vraag; “hoe zit mijn slaap in elkaar en hoe leer ik controle te krijgen over zaken die mijn slaap beïnvloeden?” staat centraal in deze cursus.

Inhoud van de cursus

Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

  • Normale slaap
  • Factoren die slaap negatief beïnvloeden
  • Vaardigheden om de slaap positief te beïnvloeden
  • Denkbeelden over slaap

Je krijgt een cursusmap met achtergrondinformatie en opdrachten. Hiermee kan je de handreikingen die je tijdens een bijeenkomst hebt gekregen thuis in de praktijk brengen. Dit neemt ongeveer een half uur per dag in beslag.

Praktische informatie

  • Aantal: 6 bijeenkomsten + 1 terugkombijeenkomst
  • Duur: 2 uur per bijeenkomst
  • Kosten: € 30,-
  • Regio: Noord- en Midden-Limburg

De cursus wordt regelmatig gegeven. Voor vragen of aanmelding kun je terecht bij de huisarts of poh-ggz

Download hier de folder