Voor het laatst aangepast: 18 november 2021

ProVita

Centrum voor gezondheidszorg Pro Vita is een geselecteerde verzameling van regionale zorgprofessionals op het gebied van zorg, welzijn & preventie. De zorgprofessionals hebben als doel om de zorg in Reuver zo dicht mogelijk bij de burgers organiseren. Sinds de opening in 2013 is ervoor gekozen om het zorgaanbod door te ontwikkelen en nog beter te laten aansluiten bij welzijn en gezondheid. Zo blijft ook in de toekomst een breed aanbod aan zorg lokaal beschikbaar. Vooral de integrale benadering en het preventieve karakter van de beschikbare zorg onderscheidt ons gezondheidscentrum van andere centra. Ons doel is om intensief samen te werken, te communiceren via korte lijnen en gebruik te maken van elkaars expertise. Bij al onze initiatieven is de Burgerparticipatiegroep, als vertegenwoordiging van uw belangen, nauw betrokken.

Links

Welzijn op recept
Zorgverleners in ProVita
Sportarts