Voor het laatst aangepast: 10 maart 2024

Klachtenregeling

Persoonlijk bespreken

Alle medewerkers in onze praktijk zetten zich in voor een goede en bereikbare zorg voor u. Mocht er iets niet goed zijn gegaan, bespreek dit dan met ons, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Ook kunnen we er dan van leren  voor onszelf of voor onze organisatie. Ook positieve feedback is welkom. U kunt aangeven bij de assistente dat u iets wil bespreken en een afspraak maken op het spreekuur, of een belafspraak met de arts.

Klacht indienen via formulier

Als u de klacht liever niet persoonlijk bespreekt, dan kunt u dit formulier gebruiken. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. U krijgt altijd een antwoord en wordt zo nodig uitgenodigd voor een gesprek.

Klachtenregeling waarnemers

De waarnemend huisartsen verrichten hun werk voor eigen rekening en risico, zij zijn zelf persoonlijk aangesloten bij een geschilleninstantie. Dit is dezelfde instantie waar uw praktijkhoudend huisartsen zijn aangesloten (zie onder) U kunt de waarnemend huisarts zelf aanspreken over de kwaliteit van zorg. Dit kan op dezelfde manier als hierboven beschreven voor de praktijkhouders en het personeel: persoonlijk of via onderstaand formulier.

Wilt u een klacht indienen?

Als u de klacht liever niet persoonlijk bespreekt, dan kunt u dit formulier gebruiken. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. U krijgt altijd een antwoord en wordt zo nodig uitgenodigd voor een gesprek.
 
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Wij stellen het op prijs wanneer u, in het geval u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er op bovenstaand beschreven manier met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw (waarnemend)huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Stichting klachten en geschillen eerstelijszorg
Postbus 8018
5601 KA  Eindhoven
Tel: 088 0229190
info@skge.nl

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring. Door op verzenden te drukken gaat u hiermee akkoord.