Voor het laatst aangepast: 12 juli 2021

Audiogram

Dit onderzoek via de huisarts hoort bij huisartsgeneeskundige zorg en valt dus buiten uw eigen risico.

Gehoortest

Twijfelt u of u slechter hoort? Dan kunt u uw gehoor testen. De audiometrie is de betrouwbaarste gehoortest. Deze test kan de praktijkassistente bij u uitvoeren op advies van de huisarts. De assistente controleert eerst of het oor niet verstopt, ontstoken of beschadigd is.

Audiometrie: betrouwbare hoortest

Bij een audiometrie krijgt u een koptelefoon op. U krijgt lage en hoge, zachte en hardere tonen te horen. U drukt op een knopje als u de toon hoort. Zo wordt duidelijk welke tonen u nog kunt horen met elk oor. Dit geeft soms ook informatie over de oorzaak van slechthorendheid.

Hoe gaat het verder

De huisarts controleert uw oren op oorsmeerproppen, ontstekingen of beschadigingen. Met een stemvork kan de huisarts onderzoeken wat de mogelijke oorzaak is van uw gehoorverlies.

Is het gehoorverlies klein, dan spreekt de huisarts met u af wanneer u weer voor controle komt.

Bent u ouder dan 67 en vermoedt de huisarts dat u door uw leeftijd minder hoort? Dan stuurt de huisarts u meestal door naar de audicien. Deze kan een gehoortoestel aanmeten.

Bij ernstige gehoorproblemen of bijkomende klachten stuurt de huisarts u naar de keel-, neus- en oorarts (kno-arts) voor verder onderzoek en behandeling.
Bij ernstige gehoorproblemen kan de huisarts u ook verwijzen naar een audiologisch centrum voor advies en begeleiding.

Bron: thuisarts. Bewerkt voor huisartsenpraktijk Wessels & Wegewijs door M. Wegewijs-de Jong 15-02-2020