Voor het laatst aangepast: 14 januari 2024

Verklaringen & Keuringen

Uw huisarts geeft als uw behandelend arts geen geneeskundige verklaring af


Standpunt KNMG 

De KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde) heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

Hoe legt u dat de werkgever, sportschool, verzekering uit?

Om uit te leggen waarom de behandelend arts geen verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje‘ opgesteld. Dit weigeringsbriefje is beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans. Dit briefje kunt u uitprinten en gebruiken om uit te leggen dat u geen verklaring krijgt van uw huisarts als iemand u om een medische verklaring vraagt. Onze Duitse collega-huisarts P. Ohlert heeft het briefje ook in het Duits vertaald: weigeringsbriefje-duits.

Grensarbeider

U werkt in Duitsland of België en uw werkgever heeft u naar de huisarts gestuurd omdat dit in België en Duitsland tot de taken van de huisarts behoort om een ziekenbriefje te schrijven. De Nederlandse huisarts valt onder de Nederlandse wet en schrijft dus geen briefje. U kunt zich melden bij het UWV. Er zijn bilaterale afspraken gemaakt dat het UWV als onafhankelijke instantie deze taak voor u en uw werkgever uitvoert. Meer info vindt u op de website van het UWV

De gemeente vraagt om informatie

Ook voor het beoordelen door de gemeente of u (thuis)zorg nodig heeft, een hulpmiddel of een (andere) scootmobiel is de rol van behandelaar en beoordelaar in Nederland gescheiden. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt. De gemeente vraagt u om medische gegevens. U kunt zelf vertellen wat u mankeert en welke medicatie u gebruikt. Soms kan het zijn dat de gemeente wat meer gegevens wil. Er kan dan na uw toestemming door middel van een speciaal daarvoor bedoeld formulier beperkte informatie aan uw huisarts gevraagd worden. Hierover zijn in kader van privacy wetgeving afspraken gemaakt.  Mocht de gemeente  er niet makkelijk uitkomen en meer gegevens willen, dan zal deze u verwijzen naar een onafhankelijke keurende arts. Deze arts beoordeelt uw aanvraag. Als deze arts meer gegevens nodig heeft, kan deze (alleen met uw schriftelijke toestemming en met een gerichte vraagstelling) medische gegevens opvragen bij uw huisarts of specialist  Uw arts geeft antwoord op de gerichte medische vragen en dit antwoord aan de keurend arts blijft vallen onder het beroepsgeheim. De arts beoordeelt uw aanvraag en de beoordeling wordt naar de gemeente teruggekoppeld. (Zie ook kosten en vergoedingen)

Rijbewijs en rijgeschiktheid

Bij aanvraag van het rijbewijs en bij verlenging van het rijbewijs vanaf 75 jaar wordt van u gevraagd een Eigen Verklaring (EV) over de gezondheid in te vullen. De eigen huisarts doet geen uitspraak over uw rijgeschiktheid om hierboven genoemde redenen.

Naar aanleiding van de Eigen Verklaring kan de huisarts bij een ziekte of bij chronisch medicatiegebruik om informatie gevraagd worden. U kunt dit bij ons aangeven. De huisarts schrijft dan een toelichting. Tegenwoordig kan dit meestal digitaal in het CBR systeem, zodat het meteen verwerkt wordt. Voor deze informatieverstrekking krijgt u een rekening. Dit valt namelijk niet onder de verzekerde zorg.

Het tarief voor informatieverstrekking  per 5 minuten is   € 17,96

De tijdsduur voor iedere door of namens de huisarts bestede 5 minuten aan het verstrekken van informatie, inclusief de bestede tijd aan bijbehorende rapportage, is leidend voor de declaratie. De in rekening te brengen bestede tijd dient te worden afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 Klik hier voor meer informatie over rijbewijskeuringen en de Eigen Verklaring.