Positieve Gezondheid

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal. Ook met een ziekte kun je goede gezondheid beleven: door op andere tereinen van het leven kwaliteit te ervaren. Dat is het concept positieve gezondheid. Tijdens de AZ-covid-vaccinatieronde vandaag was hier aandacht voor dmv een […]