Voor het laatst aangepast: 16 januari 2022

Extra indicaties gratis griepvaccinatie in 2021

U kunt elk jaar de gratis griepprik krijgen als u erg ziek kunt worden door griep. Dit is zo:

 • als u 60 jaar of ouder bent
 • als u een hart- of vaatziekte heeft die niet meer overgaat
 • als u een longziekte heeft, bijvoorbeeld astma of COPDals u diabetes (suikerziekte) heeft
 • als u een nierziekte heeft
 • als u weinig afweer heeft door een ziekte, door een medische behandeling zoals chemotherapie, of door medicijnen die uw afweer verlagen

 

Sinds kort weten we dat er ook andere mensen erg ziek kunnen worden door griep. Zij kunnen in het najaar van 2021 een gratis griepprik krijgen.

Dit gaat om:

 • Patiënten met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
  • Mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals Parkinson of ALS.
  • Mensen met een doorgemaakt hersenbloeding of infarct.
  • Mensen met epilepsie
  • Kinderen met psychomotore aandoeningen
 • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
 • Mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  > 40)
 • Mensen met dementie
 • Mensen met cochleaire implantaten
 • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
 • Mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts

Zelf melden

Hoort u bij één van deze nieuwe groepen? U kunt zich tussen 1 oktober en 1 november melden bij uw huisarts met onderstaand formulier. Uw huisarts bekijkt of u de gratis griepprik mag krijgen en geeft u informatie wanneer en hoe dat in zijn werk gaat.

De Gezondheidsraad kwam op 20 september met dit advies. Op dat moment waren de uitnodigingen voor de griepprik voor 2021 al helemaal voorbereid. Mensen van 60 jaar en ouder of mensen die voor een andere aandoening al een uitnodiging ontvingen hoeven zich niet te melden. Zij krijgen net als in eerdere jaren de uitnodiging van de huisarts.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit later of de nu door de Gezondheidsraad als kwetsbaar aangemerkte mensen ook in de toekomst een gratis griepprik krijgen en daar een uitnodiging voor zullen ontvangen.

Kelly Thiesen

In 2017 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist binnen de huisartsenzorg. Sinds juli 2021 ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijk in Reuver. Het is een warm team, waarin samenwerking voorop staat. Ik vind het belangrijk dat er voldoende ruimte en aandacht is voor de patiënt.

Per september 2021 ben ik ook opleider van Karlijn Janssen, verpleegkundig specialist in opleiding binnen deze praktijk