Voor het laatst aangepast: 6 oktober 2022

PGO-gebruikerstest

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarmee u gegevens over uw gezondheid kunt verzamelen. Bijvoorbeeld informatie in uw medisch dossier bij de huisarts. Een PGO is een nieuw hulpmiddel in de zorg. Daarom doen we onderzoek naar uw ervaringen.

Praktijk Wessels & Wegewijs doet samen met VieCuri mee aan dit onderzoek.

Wilt u meehelpen?

 

Leest meer over wat een PGO is

Waaruit bestaat dit onderzoek?

Het is de bedoeling dat u met een PGO de medische gegevnes uit uw dossier bij de huisarts gaat verzamelen en bekijken. We willen graag weten of de informatie goed overkomt in het PGO.

Daarom vragen we u:

Aanwezig zijn bij 1 bijeenkomst met andere deelnemers aan dit onderzoek (ong 2 uur, in oktober of november in Venlo). Medewerkers van uw huisartsenpraktijk en het ziekenhuis VieCuri zullend de gegevens vanuit de systemen vergelijken met de gegevens die zichtbaar zijn in het PGO.

Voorwaarde is dat u sinds 1 juli 2020 contacten met de huisartsenpraktijk  hebt gehad en het laatste half jaar met VieCuri,

We gaan 2 PGO’s testen: Quli en Patients know best. Het is een voordeel maar geen voorwaarde om al een van deze PGO’s  te gebruiken. De deelnemers krijgen als dank voor deelname van Cohesie een cadeaubon van 25,= euro.

 

wilt u (misschien) meedoen?

U kunt zich hieronder aanmelden of verzoeken om meer informatie. We nemen dan contact met u op!

 

 

U kunt vanaf nu

via het portaal direct een afspraak maken!

Kelly Thiesen

In 2017 ben ik afgestudeerd als verpleegkundig specialist binnen de huisartsenzorg. Sinds juli 2021 ben ik werkzaam in de huisartsenpraktijk in Reuver. Het is een warm team, waarin samenwerking voorop staat. Ik vind het belangrijk dat er voldoende ruimte en aandacht is voor de patiënt.

Per september 2021 ben ik ook opleider van Karlijn Janssen, verpleegkundig specialist in opleiding binnen deze praktijk