Voor het laatst aangepast: 10 april 2021

Onderzoek naar corona-antistoffen in Limburg

Doel is om inzicht te krijgen in de factoren die hebben bijgedragen aan de snelle verspreiding van het coronavirus in Limburg. Het onderzoek, uniek in soort en omvang, vond plaats eind 2020.

De eindresultaten worden in juni verwacht.Voor het onderzoek stonden 10.001 Limburgers bloed af en vulden een vragenlijst in. Zij vormen een goede afspiegeling van de regionale samenleving, zowel in leeftijdsopbouw, als in spreiding over de provincie. Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Zuid Limburg, GGD Limburg-Noord en Maastricht UMC+, in opdracht van de Provincie Limburg.

De eerste resultaten vindt  u hier:

Factsheet_Eerste_Resultaten_COL_april_2021_DEF